University of California Collection Development Desiderata

Tuesday, January 23, 2007

Turkish Poets and Writers Among the Serbs and Croats

Rajković, Ljubinka.
Turski pesnici i pripovedači kod Srba i Hrvata.
Beograd, 1968.
157 p. 20 cm.
Filološki fakultet Beogradskog univerziteta. Monografije, knj. 19
"Doktorska disertacija branjena na Filolosškom fakultetu u Beogradu 1965 god."
SRLF PL209 .R13t

No comments:

Blog Archive