University of California Collection Development Desiderata

Tuesday, January 23, 2007

Croatian-Hungarian and Croatian-Czech Literary Relations

Lőkös, István.
Hrvatsko-mađarske književne veze : rasprave i članci / István Lőkös.
Zagreb : Matica hrvatska, 1998.
155 p. ; 19 cm.
Biblioteka Inozemni kroatisti ;knj. 1
ISBN 953150170X
UCB PG1602.5.H9 L65 1998

Kvapil, Miroslav.
Češko-hrvatske književne veze / Miroslav Kvapil.
Zagreb : Matica hrvatska, 1998.
275 p. ; 19 cm.
Biblioteka Inozemni kroatisti ;knj. 2
ISBN 9531501874
UCB PG1602.5.C95 K89 1998

No comments:

Blog Archive