University of California Collection Development Desiderata

Tuesday, May 01, 2007

Wojciech Kuczok: Dung

Wojciech Kuczok
Dreckskerl
Eine Antibiografie
Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2007
ISBN 351841884X,
Gebunden, 174 Seiten, 19,80 EUR"Aus dem Polnischen von Gabriele Leupold und Dorota Stroinska." Nike prize. Fathers and sons. Germans and Poles.

Wojciech Kuczok
Gnój
Warszawa, WAB, 2003.
Paszport "Polityki" 2003
Nagroda NIKE 2004
Książka Wiosny 2003 Poznańskiego Przeglądu Nowości Wydawniczych

No comments:

Blog Archive