University of California Collection Development Desiderata

Wednesday, January 11, 2012

Dim Blue

Zdena Mejzlíková
V namodralém šeru
Filmové eseje
Praha, Nakladatelství PROSTOR, 2011.
Počet stran: 300
Rok vydání: 2011
Číslo vydání: 1.
ISBN: 978-80-7260-250-6In the dark.

No comments:

Blog Archive