University of California Collection Development Desiderata

Friday, December 26, 2008

The Other Face Of Interwar Prosperity. Unemployment In Czechoslovakia, 1918 - 1938

Odvrácená tvář meziválečné prosperity. Nezaměstnanost v Československu v letech 1918-1938
Rákosník, Jakub
Praha, Carolinum, 2008.
brožovaná, 462 str., 1. vydání
vydáno: prosinec 2008
ISBN 978-80-246-1429-8
doporučená cena: 390 Kč
internetová cena: 312 KčPracovat, fungovat.

No comments:

Blog Archive