University of California Collection Development Desiderata

Wednesday, May 28, 2008

Historiography Between Science And Politics

Nodl, Martin.
Dejepisectví mezi vedou a politikou.
Úvahy o historiografii 19. a 20. století
(Edice Dejiny a kultura, sv. C. 14).
Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury 2007.
ISBN 978-80-7325-112-3.
263 S.Mikrohistorie.

No comments:

Blog Archive