University of California Collection Development Desiderata

Monday, May 19, 2008

"The Emancipation From The Jews." Czech Anti-Semitism In The Late 19th Century

Frankl, Michal.
”Emancipace od židů.” Český antisemitismus na konci 19. století
Prag: Paseka 2007.
ISBN 978-80-7185-882-9.
Datum vydání: 18.2.2008
Formát: 130x200
Počet stran: 408
Vazba: vázanáAnti-germanism, anti-semitism, anti-liberalism, anti-socialism.

No comments:

Blog Archive