University of California Collection Development Desiderata

Friday, July 20, 2007

East Prussianness. Regional and National Identity in German Political Culture

Traba, Robert.
Wschodniopruskosc. Tozsamosc regionalna i narodowa w kulturze politycznej Niemiec. Ostpreußentum. Regionale und nationale Identität in der politischen Kultur Deutschlands
(Prace Komisji Historycznej Poznanskiego Towarzystwa Przyjaciól Nauk, Wydzial Historii
i Nauk Spolecznych 64).
Poznan: Poznanskie Towarzystwo Przyjaciól Nauk 2005.
ISBN 83-7063-439-7; 471 S.

Phantom limbs.

No comments:

Blog Archive