University of California Collection Development Desiderata

Thursday, February 01, 2007

"The Not Yet": The Utopicum of the Yugoslav Avant-Garde

Czapik-Lityńska, Barbara.
"Jeszcze-nie" : utopicum jugosłowiańskiej awangardy / Barbara Czapik-Lityńska.
Wyd. 1.
Katowice : Wydawn. Uniwersytetu Śląskiego, 1996.
149 p. ; 24 cm.
Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,0208-6336 ;nr 1576
ISBN 832260694X
NRLF PG1408.2.A93 C93 1996

No comments:

Blog Archive