University of California Collection Development Desiderata

Wednesday, January 31, 2007

Trembling Bodies: Conversations With Artists

Autor: Artur Żmijewski
Tytuł: „Drżące ciała. Rozmowy z artystami”
Przedmowa: rozmowa Sebastiana Cichockiego z Arturem Żmijewskim
Liczba stronic: 365
ISBN 83-89911-66-3
Okładka: broszura
Projekt okładki: Twożywo
Wydawca: Korporacja Ha!art & Galeria Kronika
Seria Krytyki Politycznej, t. 2
Miejsce i data wydania: Kraków, Bytom 2006Interviews and conversations with Polish artists, 1993-2004. Watch society change, watch art change.

No comments:

Blog Archive