University of California Collection Development Desiderata

Tuesday, January 30, 2007

Marcin Cecko: Speak!

Marcin Cecko
Mów
Korporacja Ha!art, Kraków 2006.
Format: 12,5x19,5
Projekt okładki: Anna Maria Karczmarska
Ilość stronic: 72
Okładka: broszura
ISBN 83-89911-59-0
Cena: 12 zło
Premiera: 15 grudnia 2006The spoken word.

No comments:

Blog Archive