University of California Collection Development Desiderata

Friday, November 17, 2006

Women of the Central Balkans During the Ottoman Epoch (XV - XVII Centuries)

Todorova, Olga *1957-*
Zenite ot Centralnite Balkani prez osmanskata epocha : (XV - XVII vek) / Olga Todorova
1. izd.
Sofija : Izdat. K'asca "Gutenberg", 2004
515 S. : Ill.
ISBN: 954-994385-2

To firm order?

No comments:

Blog Archive