University of California Collection Development Desiderata

Wednesday, November 22, 2006

Czech Writers and the Image of Overseas in Czech Society

Rozhoň, Vladimír
Čeští spisovatelé a obraz zámoří v české společnosti / Vladimír Rozhoň.
1. vyd.
Praha : Nakladatelství Aleš Skřivan ml., 2005
ISBN 80-86493-18-0 (váz.) : Kč 339,00
[Tschechische Reisende und das Bild von Übersee in der tschechischen Gesellschaft]Beyond the seacoast of Bohemia.

No comments:

Blog Archive