University of California Collection Development Desiderata

Monday, September 25, 2006

Zoran Čirić

Ćirić, Zoran.
Gang of four / Zoran Čirić.
Beograd : Narodna knj. / Alfa, 2005.
175 p. ; 21 cm.
Biblioteka "Delo"
UCB PG1419.13.I63 G36 2005

Ćirić, Zoran.
Slivnik / Zoran Ćirić.
Beograd : Narodna Knj.-Alfa, 2004.
199 p. ; 21 cm.
Biblioteka "Delo"
ISBN 8633114488
UCB PG1419.13.I63 S54 2004
The Cesspool.

Ćirić, Zoran.
Zen srbiana : srpske herojske priče / Zoran Ćirić.
1. izd.
Niš : Zograf, 2003.
92 p. : ill. ; 20 cm.
Biblioteka Despotice i despoti
ISBN 8675780435
UCB PG1419.13.I63 Z46 2003
Serb Zen. Serbian Hero-Tales.

Ćirić, Zoran.
Prisluškivanje / Zoran Ćirić.
Beograd : Narodna knjia : Alfa, 2002.
111 p. ; 22 cm.
Biblioteka "Delo"
ISBN 8633105462
UCB PG1419.13.I63 P74 2002
Eavesdropping.

Ćirić, Zoran.
Kalibar 23 za specijalistu / Zoran Ćirić.
Beograd : Narodna knj. Alfa, 2002.
116 p. ; 21 cm.
Biblioteka "Delo"
ISBN 8633107198
UCB PG1419.13.I63 K35 2002
Caliber 23, For Specialists.

Ćirić, Zoran.
Hobo / Zoran Ćirić.
2. izd.
Beograd : Narodna knj.--Alfa, 2002.
255 p. ; 21 cm.
Biblioteka Alfa.Proza
ISBN 8633103249
Format Book
UCB PG1419.13.I63 H63 2002
SRLF PG1419.13.I63 H6 2002
Hobo. NIN Prize.

Ćirić, Zoran.
Odbrana gradova : priče / Zoran Ćirić.
Niš : Prosveta, 1998.
95 p. ; 20 cm.
ISBN 8674553869
UCB PG1419.13.I63 O3 1998
Walled cities. Stories.

Ćirić, Zoran.
Nišvil / Zoran Ćirić.
Niš : K.P.G.T., 1994.
173 p. ; 21 cm.
NRLF PG1419.13.I63 N57 1994
Niš-ville.

No comments:

Blog Archive